Zadeva T-22/20: Tožba, vložena 13. januarja 2020 – IB/EUIPO