Cauza T-22/20: Acțiune introdusă la 13 ianuarie 2020 – IB/EUIPO