Lieta T-22/20: Prasība, kas celta 2020. gada 13. janvārī – IB/EUIPO