Domstolens dom (andra avdelningen) den 21 februari 2008. Domstolens dom (andra avdelningen) den 21 februari 2008.#Tele2 Telecommunication GmbH mot Telekom-Control-Kommission.#Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgerichtshof - Österrike.#Elektroniska kommunikationer - Nät och tjänster - Gemensamt regelverk - Artiklarna 4 och 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) - Talan - Förfarande för marknadsanalys.#Mål C-426/05.