Skriftlig fråga P-5403/07 från Richard James Ashworth (PPE-DE) till kommissionen. Tillåten användning av fomaldehyd