Skriftlig fråga E-3210/10 från Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Nytt förslag till tullagstiftning för EU