Mål T-76/07: Talan väckt den 12 mars 2007 – El Fatmi mot rådet