Skriftlig fråga E-0575/07 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Inflation och bristande konkurrenskraft