Skriftlig fråga E-2438/09 från Luca Romagnoli (NI) till kommissionen. Uppgifter om kommunen Alessandrias användning av medel inom ramen för programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar