Mål T-583/15: Tribunalens dom av den 8 juni 2016 – Monster Energy mot EUIPO (återgivning av en fredssymbol) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurkännetecken som föreställer en fredssymbol — Ansökan om återställande av försutten tid — Fristen för överklagande till tribunalen har inte iakttagits)