Lieta T-630/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. septembrī – Top Cable/Komisija un VNV