Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko