Mål C-185/06: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 juni 2007 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland) – British Telecommuniations plc, The Queen mot The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs