Skriftlig fråga E-1859/09 från Luca Romagnoli (NI) till kommissionen. Uppgifter om kommunen Chietis användning av medel inom ramen för Civitasprogrammet