Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017