Zadeva C-454/18: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Förvaltningsrätten i Linköping – Švedska) – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen (Predhodno odločanje – Notranji trg z električno energijo – Direktiva 2009/72/ES – Prenos električne energije – Pojem „operater prenosnega sistema“ – Uredba (ES) št. 714/2009 – Povezovalni daljnovod – Prenosni daljnovod, ki spaja nacionalna prenosna omrežja držav članic – Člen 16(6) – Področje uporabe – Uporaba prihodkov od dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih daljnovodov – Podjetje, ki upravlja le en čezmejni visokonapetostni daljnovod, ki zagotavlja povezavo dveh nacionalnih prenosnih sistemov)