Skriftlig fråga E-4517/09 från Clemente Mastella (PPE) till kommissionen. 112: gemensamt europeiskt larmnummer