Skriftlig fråga P-0856/07 från Miroslav Ouzký (PPE-DE) till kommissionen. Påstådd kartell för syntetgummi