Pisemne zapytanie E-010875/10 Elizabeth Lynne (ALDE) do Komisji. Nowe umiejętności i zatrudnienie