Skriftlig fråga E-011117/11 Diane Dodds (NI) till kommissionen. Annonsering efter översättare