Skriftlig fråga E-4902/07 från Bernard Poignant (PSE) till kommissionen. Situationen för Bronisław Geremek