Skriftlig fråga E-2623/07 från Ashley Mote (ITS) till kommissionen. Områden där vetorätten har slopats sedan 1973