Kommissionens meddelande om genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet ( ramförordning ) (Text av betydelse för EES)