Cauza C-817/18 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 septembrie 2020 – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland și alții/Comisia Europeană și alții [Recurs – Ajutoare de stat – Schemă de ajutor privind achiziția subvenționată sau punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unor arii naturale – Procedură preliminară de examinare – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Regulamentul (CE) nr. 659/1999 – Articolul 1 litera (h) – Noțiunea de „persoane interesate” – Raport de concurență – Noțiunea de „dificultăți serioase” – Serviciu de interes economic general – Activități secundare – Conexitate]