Utvärdering av avtalet mellan Australien och EU om passageraruppgifter (PNR)Europaparlamentets rekommendation av den 22 oktober 2008 om avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet (2008/2187(INI)