Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9133 – MET Renewables / O Zone / NIS Energowind) (Tekstas svarbus EEE.)