Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Åtgärdsplan för tillämpningar för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) SEK(2010)716 SEK(2010)717