Skriftlig fråga E-5951/10 Christophe Béchu (PPE) till kommissionen. Militär användning av det europeiska systemet för satellitnavigering (Galileo)