Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1762 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în listele țărilor terțe, teritoriilor sau părților acestora care sunt autorizate să introducă în Uniune anumite animale și carne proaspătă (Text cu relevanță pentru SEE)