Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1762 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu, to teritoriju vai daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, groza Regulu (ES) Nr. 206/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ)