Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1762 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του Στέμματος στους καταλόγους τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)