Kommissionens beslut av den 27/02/2014 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7168 - LUKOIL / ISAB / ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)