Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1350 av den 25 september 2020 om beviljande av tillfälligt stöd enligt rådets förordning (EU) 2020/672 till Republiken Litauen för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet