Kommissionens beslut av den 21/01/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7887 - GOLDMAN SACHS / ASTORG ASSET MANAGEMENT / HRA PHARMA) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)