Skriftlig fråga E-1774/08 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Avtal som förnyats utan offentliga upphandlingsförfaranden efter EU-anslutningen, och nytt statligt stöd till privata företag beträffande motorvägen Trakia genom Bulgarien