Mål T-486/19: Talan väckt den 5 juli 2019 — Spectris och Spectris Group mot kommissionen