Sprawa T-486/19: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2019 r. — Spectris i Spectris Group/Komisja