Věc T-486/19: Žaloba podaná dne 5. července 2019 — Spectris a Spectris Group v. Komise