Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 16 november 2007 , om en övergripande strategi för ungdomspolitiken i syfte att göra det möjligt för ungdomarna att utnyttja sin potential och delta aktivt i samhället