Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för forskning (REA) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar