KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Vuosikertomus vuonna 2019 rahoitetuista Euroopan unionin humanitaarisen avun operaatioista