KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne 2019. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaaroperatsioonide kohta