Skriftlig fråga E-5423/07 från Sophia in 't Veld (ALDE) och Marco Cappato (ALDE) till kommissionen. Rådets direktiv 2004/83/EG och beviljandet av flyktingstatus på grundval av sexuell läggning