DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI CONSULTAREA PĂRȚILOR INTERESATE - RAPORT DE SINTEZĂ care însoţeşte documentul Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente