Skriftlig fråga P-6543/08 från David Martin (PSE) till rådet. Samtyckesföreläggande av det ekonomiska partnerskapsavtalet EG-Cariforum