Skriftlig fråga P-6340/09 från João Ferreira (GUE/NGL) till rådet. Situationen i Honduras