Tribunalens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 januari 2016$