Skriftlig fråga E-3123/09 från Nils Lundgren (IND/DEM) till kommissionen. På vilken nivå ska finansmarknaderna regleras?