Skriftlig fråga E-4323/08 från Ashley Mote (NI) till kommissionen. Handel med koldioxidutsläpp – var finns bevisen?