Skriftlig fråga E-2652/07 från Frank Vanhecke (ITS) till kommissionen. Antalet interner i EU:s medlemsstater